SEBRA - Sentral brukeradministrasjon

For å kunne opprette brukerkonto må du ha semesterregistrert deg på studentweb.

Det kan ta opptil 2 timer fra du har registrert deg på studentweb til du kan opprette konto.

Dersom du ikke kjenner ditt studentnummer og eller din pinkode kan du kontakte Infosenteret på fakultetet ditt eller Studieadministrativ avdeling.


Jeg ønsker å opprette brukerkonto:
  • 11 siffer.
  • (uten innledende nuller)
  •      
Logo for Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen | IT-avdelingen

Adresse: Postboks 7800 5020 Bergen

Besøksadresse: Nygårdsgaten 5

Telefon: (+47) 55584700 Faks: (+47) 55548299

Kontakt: post@it.uib.no

Ansvarlig redaktør: IT-direktør