SEBRA - Sentral brukeradministrasjon


Fyll inn feltene i skjema under

    Skriv fødselsdato og personnummer(hvis finnes). Fødselsdato på formen DDMMÅÅ, eksempel: første Juni 1965 - 010665.

    Velg pinkode, eksempel: 0261. pinkoden består av 4 siffer og må inneholde minst 2 forskjellige tall. Pinkoden kan ikke være sekvensielt økende eller synkende f.eks 1234 eller 7654.

    Velg tjenestested fra listen under. Det er viktig at du oppgir riktig tjenestested. Godkjenner ved ditt institutt/avdeling må godkjenne søknaden før du kan opprette brukerkonto. Oppgir du feil tjenestested vil det kunne føre til at søknaden blir slettet. Du må da gjenta prosessen.


Jeg søker brukerkonto:
  • (fornavn etternavn)
  • 6 siffer (DDMMÅÅ fødselsdato)
  • 5 siffer (hvis finnes)
  • 4 siffer (minst 2 ulike og ikke sekvensielt økende eller synkende)
  • kun siffer (hvis finnes)
  •      

Logo for Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen | IT-avdelingen

Adresse: Postboks 7800 5020 Bergen

Besøksadresse: Nygårdsgaten 5

Telefon: (+47) 55584700 Faks: (+47) 55548299

Kontakt: post@it.uib.no

Ansvarlig redaktør: IT-direktør