SEBRA - Sentral brukeradministrasjon

GODKJENN

Kontosøknad >>

Her kan du behandle kontosøknader


ADMINISTRER

Engangspassord >>

Her kan du legge inn mobiltelefonnummer og sende SMS til brukere s.a. de kan sette nytt passord ved å bruke tilsendt engangspassord. Start med å velge et sted fra listen.

Konti >>

Her administrerer du brukere ved din(e) avdeling(er). Start med å velge et sted fra listen.

Du kan sperre, aktivere og flytte brukere til annen avdeling
Når du har utført endringene du ønsker, må du klikke for at endringene skal tre i kraft.
Konti bli sperret / aktivert i henhold til sperredato hver hele og halve time mellom klokken 07.00 og 17.30


Diskkvoter >>

Her kan du administrere diskkvoten (hvor mye disk brukere skal få disponere på sentrale lagring). Start med å velge et sted fra listen.

Fellesområde >>

Her kan du legge til og fjerne brukere fra gruppen som styrer adgang til avdelingens fellesområde. Start med å velge et sted fra listen.

Personinformasjon >>

Her kan du legge inn/endre stillingsbetegnelse og funksjon, endre telefonnummer og administrere hvorvidt en person skal vises eller ikke på www.uib.no. Start med å velge et sted fra listen.

Områder >>

Her kan du administrere områder for www.uib.no. Definere nye områder, oppdatere rollelister (innholdsprodusent eller redaktør), og ansattliste pr. område.


VEDLIKEHOLD

Her kan superbrukere vedlikeholde stedkoder, godkjennere og stillingskoder - en superbruker er i denne sammenheng en godkjenner med utvidede rettigheter

UTLISTING

Her kan du ta ut lister av stedkoder eller godkjennere i .xls format

AVSLUTT

Logg av som godkjenner eller superbruker

Logo for Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen | IT-avdelingen

Adresse: Postboks 7800 5020 Bergen

Besøksadresse: Nygårdsgaten 5

Telefon: (+47) 55584700 Faks: (+47) 55548299

Kontakt: post@it.uib.no

Ansvarlig redaktør: IT-direktør